«Формула очищення» в сфері охорони здоров’я – «Докорінна модернізація, як засіб, що знищує причини виникнення корупції. Особисте здоров’я і здоров’я Нації в руках кожного з нас»

Методи боротьби з корупцією в медичній сфері:

1) Підвищувати особисту роль кожного і активність громадянського суспільства
a) Наглядові Ради в лікувальних закладах (колектив 50%/громадськість 50%)
b) Забезпечити прозорість витрат коштів з бюджетів медичних закладів, профільних фондів, благодійних організацій
c) Створити сайти, інші доступні джерела обміну інформацією про якість медичних послуг, кваліфікацію спеціалістів, роботу чиновників і приклади корупції на всіх рівнях (лікарі, управлінці, міністерство)
d) Активізувати реальну роботу професійних спілок і фахових об’єднань на засадах незалежності і неупередженості

2) Зробити покарання за корупцію невідворотнім за рахунок виконання законів
a) Закони про відповідальність за корупцію, регуляція держзакупівель, створення і роботи Наглядових Рад, медичне страхування.
b) Підтримувати альтернативні судовим методи врегулювання спорів в медичній галузі (медіація, арбітраж тощо)

3) Звести до мінімуму дозвільні документи
a) Електронні бази даних інвалідів, виплат, цільової допомоги повинні бути відкритими і узагальненими
b) Мінімальний контакт з чиновниками – все комп’ютеризовано
c) Ліцензування спеціалістів, фірм, ліків – спрощене і автоматизоване, визнаються європейські/світові норми

4) Докорінно модернізувати галузь за ринковими механізмами
a) Запровадження механізму оплати медичних послуг за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».
– Відмова від постатейного (кошторисного, input-based) фінансування інфраструктури та перехід до оплати за фактично надані послуги (output-based) за різними механізмами, відповідно рівня надання допомоги (подушовий норматив, оплата за випадок, DRG, тощо).
– Орієнтація послуг на потреби пацієнта та використання економічно доцільних методів з доведеною ефективністю.

Результат: Зростання якості та поліпшення умов надання послуг, зростання заробітної плати медичних працівників.

b) Відкриті конкурси на посади чиновників галузі, обмежений термін на посаді – до 5 років
c) Методи оцінки за результатами, якісна робота закладів і окремих посадовців гарантує їм премії

5) Нівелювати прибуток від корупції за рахунок створення ринкової конкуренції
a) Запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг, прив’язаного до пріоритетів в охороні здоров’я та економічного стану країни.

– Держава відмовляється від невиконуваної декларації права громадян на безоплатне отримання всього обсягу медичної допомоги.
– Громадяни знають, що вони можуть отримати безоплатно (гарантований пакет), а за що необхідно сплатити — скільки, як саме і за яких умов (офіційна, проста і зрозуміла система спів-оплати).
– Медичні послуги в рамках гарантованого пакету надають постачальники всіх форм власності, отримуючи оплату за виконану роботу від Єдиного національного замовника.

Результат: Скорочення неформальних платежів. Зростання якості медичної допомоги та взаємної відповідальності пацієнтів та лікарів. Прозорість та підзвітність системи на всіх рівнях.

b) Створення Єдиного національного замовника:
– Ліквідація базового конфлікту інтересів шляхом зміни моделі відносин — розмежування функцій замовника (той, хто платить) та постачальника послуг (фінансово та адміністративно автономні лікувальні заклади).
– Справедливість розподілу фінансування завдяки акумуляції коштів в єдиному національному пулі та використанню цих коштів для оплати гарантованого пакету за уніфікованими тарифами та вимогами щодо обсягу та якості медичної допомоги.
– Створення єдиного медичного простору замість сукупності окремих закладів (закритих підсистем) шляхом стирання бюджетних кордонів (дефрагментація бюджетів, одноканальне фінансування), усунення дублювання послуг та створення стимулів для оптимізації витрат та підвищення ефективності управління.
Результат: Знищення монополії неефективних закладів, оптимізація бюджетних витрат, зростання якості послуг.
c) Відкриті конкурси на інвестиційні проекти в галузі. Інвестиційні проекти раціональні за потребами галузі, прозорі за коштами, інвесторами
d) Державні закупівлі ліків і обладнання прозорі і автоматизовані

Можливе залучення ресурсів:
– Волонтерські ресурси
– Донорські кошти
– Гранти
– Краудфандінг

Можливі партнери проекту:
– Мінздрав
– Реформаторські об’єднання центрального і регіонального рівня
– Експертні спілки


Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *