НАПРЯМКИ

Напрацювання Офісу

Правоохоронні органи та суди, Освіта, Медицина, Земля та комунальна власність

1. Активна участь прогресивної юридичної спільноти (адвокатів, викладачів та інших правників) у конкурсному відборі на посади суддів та прокурорів (не критика «зі сторони», а безпосередня участь).

2. Упровадження баз даних суб’єктів корупційних діянь та інших правопорушень у правоохоронних та судових органах. Недопущення замовчування цих випадків.

Житлово-комунальна сфера

I. Короткострокові заходи (що ми можемо зробити вже зараз?)

– Контролювати якість надання послуг та виконання умов договорів

– Вимагати встановлювати приладів обліку

– Популяризація та активна участь у створенні органів самоорганізації населення та ОСББ

ІІ. Державні довгострокові заходи та ініціативи, що потребують законодавчих змін

– Зменшити норми споживання води, привести у відповідність.

Бізнес і влада

I. Короткострокові заходи громадські (що ми можемо зробити вже зараз?)

1. Організувати служби підтримки і «групи швидкого реагування» з журналістами та юристами, які підприємець може викликати у разі неправомірних дій перевіряючих

2. Брати активну участь у створенні незалежних громадських рад при місцевих органах виконавчої влади

3. Формувати культуру відмови від хабарів

ІІ. Державні довгострокові заходи.

Земля та комунальна власність

I. Короткострокові заходи громадські (що ми можемо зробити вже зараз?)

– Створення та розкрутка інформаційних сервісів із журналістськими розслідуваннями, фото звітами порушень, про цінову складовою послуг, орендної плати, відповідності кадастру з реальними площами

– Відстежувати інформацію про оренду комунальної власності (в т.ч. вартості оренди) і не допускати суборенду (особливо це актуально для ринків).

Медицина та Охорона здоров’я

I. Короткострокові заходи громадські (що ми можемо зробити вже зараз?)

1. Інформувати населення про безкоштовні державні програми та ліки. На сайтах лікарень в режимі реального часу розміщувати інформацію про наявні безкоштовні ліки.

2. Створювати рейтинги лікарів та медичних закладів. На відкритих ресурсах пацієнти можуть розміщувати відгуки, оцінювати роботу фахівця / закладу за заданими параметрами, інформувати.

ІІ. «Формула очищення» в сфері охорони здоров’я – «Докорінна модернізація, як засіб, що знищує причини виникнення корупції. Особисте здоров’я і здоров’я Нації в руках кожного з нас» Методи боротьби з корупцією в медичній сфері:

1) Підвищувати особисту роль кожного і активність громадянського суспільства

a) Наглядові Ради в лікувальних закладах (колектив 50%/громадськість 50%)

b) Забезпечити прозорість витрат.

Освіта

I. Короткострокові заходи громадські (Що ми можемо зробити вже зараз?)

– Створити доступний інтернет ресурс або обов’язковий сервіс на сайті учбових закладів, там де всі можуть ставити рейтинг викладачам та учбовим закладам, залишати відгуки, сповіщати про корупцію тощо

– Створення наглядових рад за участі грантодавців, спонсорів, інших стейкхолдерів, для контролю за безпекою, рухом коштів, якістю надання освітніх послуг.

1. Затвердити на рівні Закону фінансову автономію навчальних закладів всіх рівнів. Надати право залучення та розпорядження недержавними коштами.

2. Запровадити прозорість витрачання та звітність коштів в парадигмі «Освітня послуга». Впровадження на законодавчому рівні Наглядових Рад при освітніх закладах, до складу яких будуть входити батьки, викладачі, представники громадськості. Державно – громадське партнерство.

3. Підвищення статусу вчителя.

Правоохоронні органи та суди

I. Короткострокові заходи громадські (що ми можемо зробити вже зараз?)

1. Активна участь прогресивної юридичної спільноти (адвокатів, викладачів та інших правників) у конкурсному відборі на посади суддів та прокурорів (не критика «зі сторони», а безпосередня участь).

2. Упровадження баз даних суб’єктів корупційних діянь та інших правопорушень у правоохоронних та судових органах. Недопущення замовчування цих випадків.

Податки і митниця

1. Спрощення процедури взаємодії з податковою службою за рахунок:

1.1. Ліквідації податкової міліції

1.2. Відміни ПДВ і перехід на податок з обороту / продажів / покупок

1.3. Впровадження сучасних програмних продуктів з ліквідацією податкової служби

2. Різке зменшення ставок податків або їх скорочення їх кількості.

Суспільна структуризація

Все в Державі має будуватися на принципах екологічності та прозорості.

1. Створення чотирьохрівневої системи організації територіальних громад «Я – ГОСПОДАР» – Будинок – Квартал – Район – Місто

2. Впровадження системи електронної демократії.

3. Створення та впровадження системи електронного врядування.

4. Створення антикорупційного громадянського руху.

5. Формування багаторівневої системи правової світи та просвітництва.

Державні фінанси і бюджет

Близько трьох сотень учасників разом з координаторами напрямку структурували суттєві ідеї в 9 основних пропозицій – 5 стратегічних (довгострокових) і 4 тактичні (результату можна досягти досить швидко).

Стратегічні: 1. Громадське обговорення проектів бюджетів. Внести зміни в законнодавство, які вимагатимуть проводити публічні слухання витратної частини державного та місцевих бюджетів. Для унеможливлення корупційних торгів накшталт двох реєстрів.