Формула очищення:

достойна винагорода (на рівні, що забезпечує залучення фахівців з різних галузей економіки та створює достатньо високий рівень нечутливості до спокуси зловживання службовим становищем)
достойним (тим, кого відібрано на державну службу за процедурами об’єктивного та прозорого конкурсного відбору, або тим, хто, вже перебуваючи на державній службі, пройшов спеціальну перевірку)
в обмін на персональну відповідальність за результати та прозорість в роботі(запровадження практики персонального публічного планування діяльності та звітності на всіх рівнях державної служби (державний секретар/керівник державної служби в органі – керівник окремого підрозділу – виконавець)
та публічний контроль доходів та витрат (обов’язкове включення в коло контролю родичів держслужбовця, подання «нульової декларації», відмова у праві зайняття посади державної служби в разі виявлення невідповідності статків та витрат доходам за попередні періоди, регулярна звітність про витрати)

ДОСТОЙНА ВИНАГОРОДА:

СУТТЄВЕ підвищення заробітної платні до рівня конкурентного з бізнес-середовищем (через впровадження «доплати за доброчесність та професійність» за рахунок секвестру бюджету чи залучення фондів спеціального фінансування) для державних службовців які відповідають наступним обов’язковим вимогам:

1) Пройшли перевірку на доброчесність,
2) Подали верифіковані декларації про майно та доходи (власні та членів сім’ї) – «нульова декларація» – та зобов’язалися звітувати про витрати,
3) Взяли на себе зобов’язання щодо публічного планування та звітування про виконання службових завдань.
4) Пройшли спеціальне навчання з норм законодавства про державну службу та запобігання корупції.

Перевірка на відповідність цим вимогам має стати складовою частиною умов конкурсного добору на вакантні посаді державної служби та надавати автоматичне право на доплату. Для чинних державних службовців процедура кваліфікації на доплату проводиться за клопотанням керівника державної служби в органі за такими самими процедурами як і при проведенні конкурсів на вакантні посади. Це створить єдиний прозорий недискримінаційний механізм як для чинних так і майбутніх держслужбовців. Аналогічні механізми, наприклад, було запроваджено в Польщі.

Це, власне, і має стати первинним механізмом очищення та вливання свіжої крові в систему. Доплата за доброчесність та професійність має стати ознакою нової якості державного службовця, викликати довіру та повагу з боку суспільства з одного боку, та покладати високий моральний обов’язок на державного службовця з іншого боку. Це створить так необхідний баланс довіри та відповідальності.

У майбутньому: Створення програм додаткового соціального захисту (навчання, медичне страхування, додаткове пенсійне страхування, житлове забезпечення тощо) з метою підвищення привабливості державної служби та зменшення «вартості втрат» вразі звільнення з державної служби.

Запровадження таких механізмів доцільно лише після «повного оздоровлення» державної системи (не раніше 2018 року), побудови ефективної державної служби здатної надати такі пільги в прозорий та ефективний спосіб.

ПЕРСОНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Запровадження практики персонального публічного планування діяльності та звітності на всіх рівнях державної служби (державний секретар/керівник державної служби в органі – керівник окремого підрозділу – виконавець).

На сайті кожного органу виконавчої влади створюється сторінка за стандартним шаблоном, на яких викладаються плани та звіти по всім державним службовцям, для початку – для тих, які отримують доплату за доброчесність та професійність.Як альтернатива – ведення таких планів та звітів на сайті органу, що адмініструє доплату за професійність та доброчинність.

Планування – в січні кожного року для чинних державних службовців, протягом місяця з дати призначення для новопризначених.

Звітність – за місяць/квартал/рік. Оприлюднення планів та звітів (автоматично онлайн).

В майбутньому: впровадження механізмів електронного урядування (автоматичні процедури, скріпти замість ручних рішень), електронний документообіг (ведення реєстру державних службовців з електронним підписом з онлайн доступом для громадян. Впровадження інструментів зворотного зв’язку від користувачів послуг в системах оцінювання результатів діяльності тощо.

ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Державний службовець зобов’язуєтьсяпублічнодекларувати доходи та витрати свої (державного службовця) та членів сімей (з дотриманням вимог до захисту персональних даних), логічного та арифметичного порівняння доходів та витрат та прийняття рішень про доброчесність за результатами такого аналізу, а не суто факту подачі декларації. Установлення граничного рівня перевищення витрат над доходами як при поданні «нульової декларації» так і при щорічному декларуванні.

Впровадження жорстокого покарання за приховування доходів та витрат, незаконне збагачення державних службовців (принцип кратності покарання). Заборона на обіймання публічних посад (не лише в державній службі) за порушення антикорупційних норм.

Державний службовець втрачає право на доплати та (у майбутньому) на додатковий соціальний захист в разі:
1) Доведеного звинувачення в корупційних діях.
2) Порушення присяги державного службовця.

Впровадження механізму контролю конфліктів інтересів, негайне призупинення рішень та дій за участю державних службовців, відносно яких виявлено конфлікт інтересів та обов’язковий перегляд всіх рішень прийнятих за участю такого державного службовця.

Терміни впровадження та виконання програми:
Початок дії програми – 01.02.2016 (вже під час розробки НПА для впровадження в дію нового Закону про державну службу)
Завершення – 31.12.2018

Ресурси:
1) Донорські кошти ЄС на фінансування Фонду.
2) Гранти.
3) Волонтерські ресурси (розробка шаблонів, сайтів, контроль тощо).


Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *